06 18 98 35 28 info@saskiaverbeeten.nl
Selecteer een pagina

UW PRIVACY 

Het aanleggen van een dossier is een wettelijke plicht opgelegd door de AVG.

In het dossier worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de financiele administratie en declaratie. Ook verslagen die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener behoren tot het dossier. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens  

Ik heb als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.  De gegevens in het dossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.